Download

[GIỚI THIỆU TƯỚNG] Hoàng Nguyệt Anh - Tam Quốc Origin

[GIỚI THIỆU TƯỚNG] Hoàng Nguyệt Anh - Tam Quốc Origin

28/01/2021

Giới thiệu: Hoàng Nguyệt Anh là thê tử của Gia Cát Lượng, là người đa mưu túc trí, tài năng hơn người.

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh cung binh

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ