Download

[GIỚI THIỆU TƯỚNG] Tôn Kiên - Tam Quốc Origin

[GIỚI THIỆU TƯỚNG] Tôn Kiên - Tam Quốc Origin

28/01/2021

 

Giới thiệu: Tướng thủ vật lý, có khả năng khống chế và đánh chặn địch

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh thuẫn binh

 

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ