Download

[TÍNH NĂNG MỚI] THẤT TINH ĐĂNG

[TÍNH NĂNG MỚI] THẤT TINH ĐĂNG

01/12/2021

[TÍNH NĂNG MỚI] THẤT TINH ĐĂNG

 

Cấp độ yêu cầu: Tính năng Thất Tinh Đăng sẽ hiển thị khi Quân sư đạt cấp 100.

Tính năng Thất Tinh Đăng là một tính năng mới, là nơi nâng cao thuộc tính của toàn bộ tướng ra trận.

I. Chọn biểu tượng  trên giao diện game để mở tính năng Thất Tinh Đăng.

II. Tính năng gồm 7 loại đèn khác nhau: Dao Quang, Khai Dương, Ngọc Hoành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiền Tuyền, Thiên Xu.

Mỗi loại đèn sẽ tăng các thuộc tính khác nhau: 

1. Dao Quang

Đèn Dao Quang sẽ tăng giới hạn HP của toàn bộ tướng

2. Khai Dương

Đèn Khai Dương sẽ tăng chỉ số Kháng bạo cho toàn bộ tướng

3. Ngọc Hoành

Đèn Ngọc Hoành sẽ tăng sức mạnh cho hệ Phong. Khi tướng sử dụng NHẪN hệ Phong, các đòn tấn công thường sẽ được gia tăng sát thương, đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng nếu là kỹ năng Phong hệ.

4. Thiên Quyền

Đèn Thiên Quyền sẽ tăng sức mạnh cho hệ Lôi. Khi tướng sử dụng NHẪN hệ Lôi, các đòn tấn công thường sẽ được gia tăng sát thương, đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng nếu là kỹ năng Lôi hệ.

5. Thiên Cơ

Đèn Thiên Cơ sẽ tăng sức mạnh cho hệ Băng. Khi tướng sử dụng NHẪN hệ Băng, các đòn tấn công thường sẽ được gia tăng sát thương, đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng nếu là kỹ năng Băng hệ.

6. Thiên Tuyền

Đèn Thiên Tuyền sẽ tăng sức mạnh cho hệ Hỏa. Khi tướng sử dụng NHẪN hệ Hỏa, các đòn tấn công thường sẽ được gia tăng sát thương, đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng nếu là kỹ năng Hỏa hệ.

7. Thiên Xu

Đèn Thiên Xu sẽ tăng sức mạnh cho hệ Tự Nhiên. Khi tướng sử dụng NHẪN hệ Tự Nhiên, các đòn tấn công thường sẽ được gia tăng sát thương, đồng thời sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng nếu là kỹ năng hệ Tự Nhiên.

Thêm vào đó, mỗi đèn sẽ có những thuộc tính phụ khác nhau, Quân sư có thể chọn 1 TRONG 2 thuộc tính phụ để tăng điểm, tùy theo chiến thuật của cá nhân.

Sử dụng "Đèn Dầu" để cường hóa các thuộc tính này. "Đèn Dầu" có thể nhận được trong các sự kiện của game
Sử dụng "Bấc Đèn" để tăng sao đèn, từ đó tăng mạnh chỉ số của THUỐC TÍNH CHÍNH. "Bấc Đèn" có thể nhận được trong các sự kiện của game.


Đây là Thất Tinh Đăng hoàn toàn mới của Tam Quốc Origin.

 

BQT Tam Quốc Origin;
Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ