Download

[Giới thiệu] Tính Năng Chiến Quặng Liên Server

[Giới thiệu] Tính Năng Chiến Quặng Liên Server

15/10/2020

[Giới thiệu] Tính Năng Chiến Quặng Liên Server 

Tính năng Chiến Quặng là một tính năng cung cấp nơi khai thác tài nguyên mới ngoài Chiếm Mỏ dành cho các quân sư. Để tham gia Chiến Quặng, Quân Sư vui lòng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn biểu tượng Chiến Quặng:
Để tham gia tính năng Chiến Quặng người chơi click vào  để tiến hành tham gia tính năng. Sau khi click vào Chiến Quặng, hệ thống sẽ đưa người chơi vào giao diện chiến đấu.

Bước 2: Chọn Mỏ muốn chiếm

Bước 3: Sau khi chiếm được mỏ, Chọn Di chuyển để tới mỏ để khai thác

Lưu ý: 
- Thời gian mở vào tối thứ 3, 5, 7, từ 20:30 đến 20:45
- Mỗi lần di chuyển chỉ có thể đến vị trí gần mỏ, di chuyển dến mỏ tiếp mất 1 phút
- Mỗi lần khai thác CD hết 90s, tấn công địch để giảm thời gian khai thác, tấn công thắng lợi sẽ giảm đc 90s và nhận 10 chiến tích, tấn công thua giảm đc 10s và nhận 5 điểm chiến tích
- Liên minh ở quặng cùng quốc gia đạt tỉ lệ chiếm hữu 100% sẽ trở thành chủ của quặng đó, nhận thêm 25% thưởng
- Liên minh chiếm quặng có 5p bảo hộ, trong 5p này tỉ lệ chiếm hữu của tất cả liên minh đều không tăng
- Quânn đoàn gia nhập liên minh mới đc chiếm quặng
- Hỗ trợ liên minh nhận 5 chiến tích, khi hỗ trợ thủ sẽ giảm 1 điểm
- Có quặng đặc biệt, khai thác nhận nhiều tài nguyên, nhưng chỉ được 500 lượt,khai thác xong có 5 phút hồi phục quặng.

BQT Tam Quốc Origin,
Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ