Download

Hướng dẫn tham gia tính năng Quốc Chiến (Liên server)

Hướng dẫn tham gia tính năng Quốc Chiến (Liên server)

11/09/2020

HƯỚNG DẪN THAM GIA TÍNH NĂNG QUỐC CHIẾN (Liên server)

Lưu ý: Quốc Chiến sẽ hiển thị khi Quân Sư đạt cấp 40.

1. Cách tham gia Quốc Chiến

Bước 1: Chọn biểu tượng  trên giao diện để tham gia Quốc Chiến

Sau đó bấm vào [Vị trí bản thân] để xác định vị trí hiện tại của Quân Sư trên bản đồ.

Bước 2: Bấm vào  để bày trận công thủ.

Bước 3: Bấm vào thành trì gần nhất để tham gia Thí luyện trước khi bước vào chiến trường thực sự. Hoàn thành Thí luyện sẽ nhận được Kim Cương.

Bước 4: Sau khi hoàn thành Thí luyện, Quân Sư có thể chính thức tham gia vào sự kiện Quốc Chiến bằng cách bấm vào các thành trì và thực hiện công chiếm.

 

2. Cách xem thông tin thành trì:

Khi bấm vào thành trì bất kỳ, Quân Sư có thể điều tra một số thông tin thuộc tính của thành để thực hiện các sách lược tác chiến sao cho hợp lý.

Thuộc tính thành trì gồm có:

  • Đóng quân: cho biết số người chơi hoặc NPC có tại thành
  • Loại hình: cho biết vai trò của thành trì (Hoàng Thành, thành trì thương nghiệp, thành nông nghiệp, thành quân sự,..)
  • Thuộc: Cho biết thành trì thuộc sở hữu của phe nào (Ngụy, Thục, Ngô hoặc Trung lập)

Nếu một thành trì có lượng quân thủ thành lớn, đoàn trưởng hoặc đoàn phó của Quân Đoàn có thể lựa chọn [Đánh dấu thành] để tập hợp các thành viên Quân Đoàn cùng nhau công phá. Sau khi được đánh dấu, thành trì sẽ có mũi tên chuyển động giúp thành viên Quân Đoàn nhận biết mục tiêu.

Bấm vào [Công thành này] để vào giao diện công thành. Số lượng tướng thủ thành sẽ ở bên phải. Mỗi lượt tấn công sẽ chiến đấu với 1 tướng thủ thành. 

Từ 24:00 đến 7:00 không thể tham gia tấn công thành. Thí luyện không bị ảnh hưởng.

Mỗi lần công thành tiêu hao 1 lượt công. Sau 1 tiếng tích lũy được 1 lượt công. Tích lũy tối đa 12 lượt. Có thể mua thêm lượt công bằng Kim Cương.

Điểm thủ tối đa là 12 điểm, mỗi tiếng hồi 1 điểm, khi bị địch tấn công mà phòng thủ thành công, điểm thủ giảm 1. Điểm thủ bằng 0 sẽ tự động về Hoàng Thành và tăng 1 điểm thủ.

Sau khi số tướng thủ thành bị tiêu diệt về 0, thành trì đổi chủ được bảo hộ trong 20 phút không thể công chiếm.

Lựa chọn giải đấu để tham gia chiến đấu nhận thưởng nhiệm vụ

Mỗi lần tham gia chiến đấu đều nhận được thưởng Xu Quốc Gia và chiến tích.

Chiến tích nhận được sẽ tăng tước vị bản thân. Tăng tước vị sẽ tăng các điểm công thủ, và nhận bổng lộc hàng ngày.

Xu Quốc Gia có thể sử dụng để mua đồ trong Shop Quốc Gia

Lựa chọn BXH để xem xếp hạng quốc gia và phần thưởng tương ứng.

Với những thành trì đã chiếm được, có thể lựa chọn khai thác tài nguyên, vận binh thủ thành.

Lựa chọn [Đến/Trấn thủ] để tiến tới đóng quân thủ thành.

Chọn [Khai thác] để tiến hành khai thác tài nguyên thành nông nghiệp hoặc thương nghiệp. Riêng Hoàng Thành không thể khai thác, mỗi 2 tiếng hồi 1 lượt khai thác, tích lũy nhiều nhất là 10 lượt, độ đông đúc càng thấp, thưởng khai thác nhận được càng nhiều.

Chúc chư vị Quân Sư có những mùa Quốc Chiến vui vẻ đáng nhớ.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ