Download

[TÍNH NĂNG] Chuyển Sinh - Tam Quốc Origin

[TÍNH NĂNG] Chuyển Sinh - Tam Quốc Origin

21/01/2021

[TÍNH NĂNG MỚI] CHUYỂN SINH

 

 

Điều kiện
- Cấp quân sư đạt lv90 sẽ mở tính năng này.
- Lượt tướng có thể chuyển sinh tính theo công thức (N-20)/5. N chính là cấp của quân sư.
- Sau khi chuyển sinh tướng sẽ về cấp 1.
- Hệ thống sẽ ghi nhớ cấp cao nhất khi chuyển sinh, sau khi chuyển sinh về lv1 các thuộc tính vẫn tính theo cấp cao nhất trước đó.
- Mỗi lần chuyển sinh sẽ tăng thêm thuộc tính, hiển thị như giao diện trong ảnh.
- Thuộc tính tăng thêm của các tướng là như nhau.

 
Hướng dẫn chuyển sinh
- Bước 1: Vào giao diện Tướng và chọn tướng cần chuyển sinh

 
- Bước 2: Chuyển sinh
 
Sau khi chuyển sinh, tướng chuyển sinh sẽ về lv1 và được cộng thêm các chỉ số như ảnh trên.
*Chỉ số tướng trước khi chuyển sinh
 
*Chỉ số tướng sau khi chuyển sinh
 

Lưu ý:
- Khi cấp tướng vượt quá cấp cần thiết để chuyển sinh, khi chuyển sinh xong sẽ hồi lại đan exp dư.
- Lần đầu chuyển sinh mất 10.000 đá tinh luyện, các lần sau đó cộng thêm 10.000
- Khi tăng lại cấp độ của tướng sau chuyển sinh, chỉ số của tướng không thay đổi. Ví dụ: Chuyển sinh ở lv90, chỉ số gốc tăng X điểm và về lv1. Tăng lại cấp độ tướng lên lv90 chỉ số không thay đổi. Lên cấp 91 sẽ tiếp tục tăng chỉ số.

BQT Tam Quốc Origin,
Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ