Download

[06/8 - 13/8] Chuỗi sự kiện Thủ Lĩnh Nam Man

[06/8 - 13/8] Chuỗi sự kiện Thủ Lĩnh Nam Man

06/08/2021

[Sự Kiện] Thủ Lĩnh Nam Man

Khuyến mãi Kim Cương 200% - Tầm Long Thần Khí - Cửu Cung Cực Phẩm

Vòng Quay May Mắn tháng 8 - Shop Giảm Giá - Chiêu Mộ Server Mới

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh
Ngụy Vương Kiếm    Sự kiện Lễ Tết,  
Quét ải
Quay kho báu Tầm Long,
Cửu Cung
Mạnh Đức Tân Thư Tích tiêu
Quét ải
Shop Đổi Đồ

  Phiếu VQMM Tháng 08/2021  Sự kiện Lễ Tết,
Shop đổi đồ
  Quay Vòng Quay May Mắn    

 

1. Khuyến mãi Kim Cương 100% 

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All server
Nội dung: Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 100% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 30.000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích nạp. 

2. Tầm Long Thần Khí

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Tù và Man Tộc, sử dụng để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị, cụ thể:

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
150 Đá Đột Phá 1000
250 Tàng Thư Thiếp 5 sao 4
450 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
650 Đá rèn tốt 150
900 Túi Bảo Ngọc 5

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Rương nhẫn 2
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

- Túi Bảo Ngọc có thể được dùng để đổi các phần quà cực phẩm trong shop đổi.

3. Cửu Cung Cực Phẩm

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Tù và Man Tộc, sử dụng để lật bài Cửu Cung. Đặc biệt, Quân sư có thể sở hữu Vật Phẩm giá trị tại các tầng:
- Tầng 10: Lệnh Điểm Tướng
- Tầng 30: Danh Tướng Lục Tam Quốc

- Tầng 45: Siêu Thần Tướng Tam Quốc

- Tầng 60: Túi Nguyên Liệu thức tỉnh
Lưu ý: Chìa sự kiện Cửu cung sẽ sử dụng chung với chìa sự kiện Tầm Long, và tỉ lệ rớt chìa sẽ theo tỉ lệ rớt chìa của các sự kiện Tầm Long.

4. Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp 300 Kim Cương để nhận được những phần quà thiết thực.

5. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 08/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

6. Tích Nạp

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng giá trị như Túi Nguyên Liệu Thức Tỉnh

7. Chiêu Mộ Trà Lâu

Thời gian: 4:00 06/08/2021 đến 4:00 13/8/2021
Phạm vi: s113 - Dị cảnh 113
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, Quân sư chiêu mộ trà lâu đạt mốc sẽ nhận được những Thần Tướng mạnh mẽ nhất thế giới Tam Quốc.

Chúc chư vị Quân Sư có thời gian thư giãn vui vẻ cùng Tam Quốc Origin!

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

5

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ