Download

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 6 từ 18/02 đến 20/02

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 6 từ 18/02 đến 20/02

18/02/2021

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 6 từ 18/02 đến 20/02

Quân Sư thân mến,

BQT Tam Quốc Origin xin thông báo Bầu chọn Hoàng Đế Mùa 6 sẽ bắt đầu từ ngày 18/02/2021. Cụ thể:

1. Thời gian: Từ 11:00 18/02/2021 đến 11:00 20/02/2021
2. Đối tượng: Quân Sư từ cấp 40 trở lên.
3. Thể lệ:

☆ Tiêu chí
Mùa 6 Bầu chọn Hoàng Đế sử dụng 3 tiêu chí:
- Người chơi có chiến tích cao trong Quốc Chiến.
- Người chơi có thành tích cao trong Võ Đấu.
- Người chơi có thành tích cao được nhiều người yêu mến và bầu chọn nhất.

☆ Hình thức bầu chọn: 
Khi tham gia 2 hoạt động Quốc Chiến và Võ Đấu, người chơi đạt thành tích cao sẽ nhận được điểm Vinh dự thủ lĩnh. Cụ thể:
- Điểm vinh dự thủ lĩnh dựa vào kết quả Quốc Chiến mùa 5 và Võ Đấu mùa 5.
- 20 người có điểm vinh dự thủ lĩnh cao nhất mỗi quốc gia được tham gia ứng cử ngay sau khi kết thúc mỗi mùa Quốc chiến.
- Thời gian hiệu lực của Chức quan tối đa là 30 ngày hoặc đến khi có kết quả lần bầu chọn Quan chức kì kế tiếp.
☆ Cách tính điểm Vinh Dự Thủ Lĩnh:
Vòng 1: 20 người chơi có chiến tích cao nhất Quốc chiến (mỗi nước).

Hạng Quốc Chiến Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 100
2 90
3 80
4-10 60
11-20 40

Vòng 2: 16 người có xếp hạng cao nhất Võ Đấu.

Hạng Võ Đấu Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 40
8 30
9-16 10

Vòng 3: Vòng cuối cùng: Bầu chọn tín nhiệm.
- 20 người có điểm Vinh dự thủ lĩnh cao nhất mỗi nước (theo kết quả Quốc Chiến và Võ Đấu) sẽ được công bố trong danh sách bầu chọn Quan chức hàng tháng trên website Bầu chọn quan chức chính thức của Tam Quốc Origin.
- Người chơi thuộc nước nào sẽ bầu chọn Quan chức nước đấy.
- Người tham gia bầu chọn cần đăng nhập tài khoản trên  website Bầu chọn quan chức, chọn server và nhân vật sau đó tiến hành bầu chọn những người chơi có trong danh sách.
- Nhân vật cấp 40 trở lên đc phép bầu chọn, mỗi nhân vật được bỏ phiếu duy nhất 1 lần/1 ứng cử viên.
- Thời gian bầu chọn: 48 tiếng, kể từ khi công bố mở bầu chọn.
- Sau khi kết thúc bầu chọn, hệ thống sẽ đóng chức năng bầu chọn và tính tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh để sắp xếp chức quan cho mỗi nước.

Xếp hạng bầu chọn Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 50
2 45
3 40
4 35
5 30
6 25
7 20
8 15
9 10
10 5
11 3
12-20 0

Tổng kết bầu chọn

Xếp hạng Vinh dự Thủ lĩnh Chức quan Ghi chú
1 Hoàng Đế  
2-3 Đại Tướng Quân, Thừa Tướng  Chức Đại Tướng Quân sẽ dành cho người có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.
4-5 Đại Đô Đốc, Đại Tư Mã Chức Đại Đô Đốc sẽ dành cho người có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.
6-11 3 vị trí Đô Đốc và 3 vị trí Tư Mã Nhánh Đô Đốc sẽ dành cho 3 người chơi có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.

*Chú ý: Nếu điểm ngang nhau sẽ tính điểm thành phần theo thứ tự ưu tiên tổng Điểm Võ Đấu + Điểm Quốc Chiến rồi đến Điểm Bầu Chọn.

4. Danh sách ứng viên mùa 6:

Quý Quân sư vui lòng xem danh sách ứng viên và tham gia bầu chọn tại TRANG BẦU CHỌN

5. Quyền lợi Quan chức

- Hoàng Đế được nhận Danh hiệu ingame Hoàng Đế trong suốt thời gian nhiệm kỳ.
- Hoàng Đế và quan chức được vinh danh trên website Quan chức chính thức, ghi danh trên fanpage và các phương tiện truyền thông khác của game
- Bổng lộc Quan chức hàng ngày:

Hoàng Đế: 1,000KC/ngày
Đại Tướng Quân, Thừa Tướng: 800KC/ngày
Đại Đô Đốc, Đại Tư Mã: 600KC/ngày
Đô Đốc, Tư Mã: 400KC/ngày

Ghi chú:
- Bổng lộc được phát qua thư vào 12 giờ hàng ngày, phát trong thời gian hiệu lực (tối đa 30 ngày hoặc đến khi có kết quả lần bầu chọn Quan chức kì kế tiếp)
- Hoạt động Bầu chọn Hoàng Đế và Quan chức diễn ra 1 tháng/lần
- Phần thưởng và chu kì bầu chọn có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể

 

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ