Download

[Sự Kiện] Sinh Nhật Origin

[Sự Kiện] Sinh Nhật Origin

20/08/2021

[Sự Kiện] Sinh Nhật Origin

Khuyến mãi Kim Cương 200% - Tầm Long Thần Khí - Cửu Cung Cực Phẩm

Vòng Quay May Mắn tháng 8 - Shop Giảm Giá - Chiêu Mộ Trà Lâu

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh

Bánh Sinh Nhật

   Sự kiện Lễ Tết,  
Quét ải
Quay kho báu Tầm Long,
Cửu Cung
Nến Sinh Nhật Tích tiêu
Quét ải
Shop Đổi Đồ

  Phiếu VQMM Tháng 08/2021  Sự kiện Lễ Tết,
Shop đổi đồ
  Quay Vòng Quay May Mắn    

 

1. Khuyến mãi Kim Cương 200% 

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 21/8/2021
Phạm vi: All server
Nội dung: Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 200% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 50.000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích nạp. 

2. Tầm Long Thần Khí

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Bánh Sinh Nhật, sử dụng để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị, cụ thể:

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
280

Danh Tướng Lục Tam Quốc

1000

580

Đá rèn tốt 150

880

Sách Bố Trận 120
1200

Khóa kỷ niệm

10
1600

Khóa kỷ niệm

14

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Rương nhẫn 2
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao

1

- Khóa kỷ niệm có thể được dùng để đổi các phần quà cực phẩm trong shop đổi.

3. Cửu Cung Cực Phẩm

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Bánh Sinh Nhật, sử dụng để lật bài Cửu Cung. Đặc biệt, Quân sư có thể sở hữu Vật Phẩm giá trị như: Danh tướng lục Tam Quốc, Siêu thần tướng Tam Quốc, Túi nguyên liệu thức tỉnh.

Lưu ý: Chìa sự kiện Cửu cung sẽ sử dụng chung với chìa sự kiện Tầm Long, và tỉ lệ rớt chìa sẽ theo tỉ lệ rớt chìa của các sự kiện Tầm Long.

4. Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp 300 Kim Cương để nhận được những phần quà thiết thực.

5. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 08/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

6. Tích Nạp Sinh Nhật

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng giá trị như Túi Nguyên Liệu Thức Tỉnh

7. Chiêu Mộ Trà Lâu

Thời gian: 4:00 20/08/2021 đến 4:00 27/8/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, Quân sư chiêu mộ trà lâu đạt mốc sẽ nhận được những Thần Tướng mạnh mẽ nhất thế giới Tam Quốc.

Chúc chư vị Quân Sư có thời gian thư giãn vui vẻ cùng Tam Quốc Origin!

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ