Download

[Sự kiện] Thiên Hạ Võ Đấu: Khuyến Mãi Nạp 100%, Cửu Cung Cách

[Sự kiện] Thiên Hạ Võ Đấu: Khuyến Mãi Nạp 100%, Cửu Cung Cách

07/01/2021

[Sự kiện] Thiên Hạ Võ Đấu: Vương Thần Chiến Tọa

Khuyến Mãi Nạp 100% -  Cửu Cung Cách - Vòng Quay May Mắn

Từ 4:00 Sáng ngày 08/01 đến 4:00 sáng ngày 15/12

Các vật phẩm sự kiện đặc biệt:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm

Rương Quà Đỏ

 Quét ải, Châu Quận, Đấu trường

Sử dụng để mở ra 1 trong 4 Món đồ tạo Rương Quà: Tinh Thể Pha Lê, Trái Tim Pha Lê, Kim Cương Xanh, Pha Lê Xanh

Tinh Thể Pha Lê

Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Túi Da Cổ

Trái Tim Pha Lê Mở Rương Quà Đỏ nhận được Vật phẩm dùng tạo Túi Da Cổ
Kim Cương Xanh Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Sách Chiêu Hồn

Pha Lê Xanh Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Sách Chiêu Hồn

Túi Da Cổ Ghép từ Tinh Thể Pha Lê + Trái Tim Pha Lê Mở nhận vật phẩm cao cấp. Có tỷ lệ mở ra Kiếm Cổ
Sách Chiêu Hồn Ghép Kim Cương Xanh + Pha Lê Xanh Mở nhận vật phẩm đặc biệt và Kiếm Cổ
Kiếm Cổ

Mở Túi Da Cổ và Sách Chiêu Hồn
Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Vé VQMM Tháng 11

 Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để quay thưởng Vòng Quay May Mắn

 

 

1. Khuyến Mãi Nạp 100% Kim Cương

Phạm vi: Tất cả các server kể cả server mới
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 08/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 15/01/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim Cương (KC) đạt mốc Quân sư sẽ nhận thêm 100% KC khuyến mãi bằng giá trị mốc. KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp, tổng KC khuyến mãi không vượt quá 25.000.

Lưu ý: Mốc nạp KC sẽ được reset hàng này vào 4h sáng.

2. Sự Kiện Cửu Cung Cách

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 08/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 15/01/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Kiếm Cổ" để lật bài Cửu Cung và nhận các vật phẩm giá trị. 1 "Kiếm Cổ" mở được 1 ô Cửu Cung.
Cơ chế Cửu Cung:
Kho Báu Cửu Cung bao gồm vô vàn các tài nguyên giá trị, mỗi ô kho báu đều tương ứng với 1 phần thưởng quý giá.
Cửu Cung được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 10 tầng, mỗi tầng gồm 9 ô. Khi lật được ô "Cực Phẩm" của tầng thì có thể qua tầng kế tiếp.
- Lớp 1: Từ tầng 1 đến tầng 10 với Cực Phẩm tầng 10 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 2: Từ tầng 11 đến tầng 20 với Cực Phẩm tầng 20 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 3: Từ tầng 21 đến tầng 30 với Cực Phẩm tầng 29 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
Đặc biệt, tầng 30 với cực phẩm Sách Bố Trận *15

3.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 08/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 15/01/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần  tích nạp 300 kim cương, liên tục trong thời gian sự kiện để nhận được "Vé VQMM Tháng 1" cùng nhiều phần thưởng giá trị.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

4. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 08/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 15/01/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Vé VQMM Tháng 11" để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

5. Shop Võ Đấu

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 08/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 15/01/2021
​Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, sử dụng các vật phẩm đặc biệt ghép thành Túi Da Cổ và Sách Chiêu Hồn, mở ra nhận được Kiếm Cổ và vật phẩm quý.

Chúc Quý Quân Sư một Tuần lễ an lành ấm áp.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ