Download

[Sự kiện tuần 15-21/1] Quan Độ Tử Chiến: Tầm Long Quan Độ, X2 EXP, Siêu Khuyến mại, Siêu Giảm Giá

[Sự kiện tuần 15-21/1] Quan Độ Tử Chiến: Tầm Long Quan Độ, X2 EXP, Siêu Khuyến mại, Siêu Giảm Giá

14/01/2021

[Sự Kiện] Quốc Chiến mùa 5: Quan Độ Tử Chiến

Khuyến mãi Kim Cương 100% - Shop Giảm Giá lên tới 60% - X2 EXP
Tầm Long Quan Độ - Vòng Quay May Mắn - Shop Đổi Siêu Thần Tướng

Thời gian: 4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh
Trống Khởi Binh  Sự kiện Lễ Tết, Quét ải Quay kho báu Tầm Long
Quan Độ Chiến Thư Tích tiêu, Quét ải Shop Đổi Đồ
Phiếu VQMM Tháng 01/2021 Sự kiện Lễ Tết, Shop đổi đồ Quay Vòng Quay May Mắn

1, Khuyến mãi Kim Cương 100%

Thời gian: 4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021
Phạm vi: All server
Nội dung:
Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 100% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 50,000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp. 

2. Tầm Long Quan Độ

Thời gian: 4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021
Phạm vi: Các Server mở trên 7 ngày
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Trống Khởi Binh. Sử dụng Trống Khởi Binh để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị.

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
100 Thẻ kỹ năng 1000
250 Rương cường hóa siêu cấp 1
450 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
650 Tàng thư thiếp cao cấp 2
900 Đá rèn tốt 100

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Đá rèn thường 15
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

3. X2 EXP

Thời gian: 04:00 15/01/2021 đến 4:00 18/01/2021.
Phạm vi: All server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải chinh phạt Quân sư sẽ nhận x2 EXP.

4. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021
Phạm vi: Các Server mở trên 7 ngày
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 01/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

5. Siêu Sale Quốc Chiến - Giảm giá lên tới 60%

Thời gian:  4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sử kiện, có thể mua các tài nguyên với mức giá giảm lên tới 60%.
Các loại vật phẩm sẽ được thay đổi theo từng ngày, cụ thể:
- Ngày 1: Nguyên liệu siêu trang bị, Đá đột phá, Rơm tươi.
- Ngày 2: Đá tinh luyện, Mực tốt, Thẻ kỹ năng.
- Ngày 3: Binh giáp võ kinh, Nguyên liệu siêu trang bị, Đá đột phá, Tuần mã đan.
- Ngày 4: Rơm tươi, Tuần mã đan, Mực tốt.
- Ngày 5: Thẻ kỹ năng, Đá tinh luyện, Đá đột phá.
- Ngày 6: Mực tốt, Thẻ kỹ năng, Đá tinh luyện.
- Ngày 7: Tuần Mã Đan, Rơm tươi, Nguyên liệu siêu trang bị, Binh giáp võ kinh

6. Shop Quốc Chiến

Thời gian: 4:00 15/01/2021 đến 4:00 22/01/2021
Phạm vi: Các Server mở trên 7 ngày
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Quan Độ Chiến Thư để đổi các vật phẩm giá trị.

Ngoài ra, Quân sư có thể sử dụng Danh Tướng Lục Tam Quốc để chiêu mộ Siêu Thần tướng Lữ Bố, Tôn Sách.

Chúc chư vị Quân Sư tuần lễ vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ