Download

[Sự kiện tuần 19-26/2] Tân Sửu Khai Xuân: Tầm Long Siêu Rèn - Mốc quay siêu hấp dẫn

[Sự kiện tuần 19-26/2] Tân Sửu Khai Xuân: Tầm Long Siêu Rèn - Mốc quay siêu hấp dẫn

18/02/2021

[Sự kiện] Tân Sửu Khai Xuân

Khuyến Mãi Nạp 100% -  Tầm Long Siêu Rèn - Vòng Quay May Mắn

Từ 4:00 Sáng ngày 19/02 đến 4:00 sáng ngày 26/02

Các vật phẩm sự kiện đặc biệt:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm

Bút Lông Thư Pháp

Sự kiện Lễ Tết, Quét ải Quay kho báu Tầm Long
Giấy Đỏ

Tích tiêu, Quét ải

Shop Đổi Đồ
Vé VQMM Tháng 2

 Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để quay thưởng Vòng Quay May Mắn

 

 

1. Khuyến Mãi Nạp 100% Kim Cương

Phạm vi: All Server
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim Cương (KC) đạt mốc Quân sư sẽ nhận thêm 100% KC khuyến mãi bằng giá trị mốc. KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp, tổng KC khuyến mãi không vượt quá 25.000.

Lưu ý: Mốc nạp KC sẽ được reset hàng này vào 4h sáng.

2. Tầm Long Siêu Rèn - Mốc quay thưởng siêu hấp dẫn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Bút Lông Thư Pháp. Sử dụng Bút Lông Thư Pháp để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị.

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
150 Đá hiền giả 450
250 Tàng thư thiếp 5 sao 4
450 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
650 Rương cường hóa siêu cấp 3
900 Đá rèn tốt 125

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Đá rèn thường 15
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

3. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Vé VQMM Tháng 2" để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

4. Shop Thư Pháp

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
​Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Giấy Đỏ để đổi các vật phẩm giá trị.

5. Tích nạp

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021
Nội dung
: Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

6. Tích tiêu

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

7. Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 19/02/2021 đến 4:00 26/02/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần  tích nạp 300 kim cương, liên tục trong thời gian sự kiện để nhận được "Vé VQMM Tháng 2" cùng nhiều phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

Chúc Quý Quân Sư một Tuần lễ an lành ấm áp.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ