Download

[Sự kiện tuần 22-29/01] Phượng Sồ Bàng Thống: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc Siêu Ưu Đãi

[Sự kiện tuần 22-29/01] Phượng Sồ Bàng Thống: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc Siêu Ưu Đãi

21/01/2021

[Sự kiện] Phượng Sồ Bàng Thống

Khuyến Mãi Nạp 100% -  Cửu Cung Phượng Sồ - Vòng Quay May Mắn - Chiêu mộ trà lâu

Từ 4:00 Sáng ngày 22/01 đến 4:00 sáng ngày 29/01

Các vật phẩm sự kiện đặc biệt:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm

Túi Da Thường

 Quét ải, Châu Quận, Đấu trường

Sử dụng để mở ra 1 trong 4 Món đồ tạo Rương Quà: Bình Trà, Quạt Giấy, Nón Vàng, Phượng Sồ

Bình Trà

Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Túi Vải Thường

Quạt Giấy Mở Rương Quà Đỏ nhận được Vật phẩm dùng tạo Túi Vải Thường
Nón Vàng Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Túi Vải Hiếm

Phượng Sồ Mở Rương Quà Đỏ nhận được

Vật phẩm dùng tạo Túi Vải Hiếm

Túi Vải Thường Ghép từ Bình Trà + Quạt Giấy Mở nhận vật phẩm cao cấp. Có tỷ lệ mở ra Mũ Bàng Thống
Túi Vải Hiếm Ghép Nón Vàng + Phượng Sồ Mở nhận vật phẩm đặc biệt và Mũ Bàng Thống
Mũ Bàng Thống

Mở Túi Vải Thường và Túi Vải Hiếm
Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Vé VQMM Tháng 1

 Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để quay thưởng Vòng Quay May Mắn

 

 

1. Khuyến Mãi Nạp 100% Kim Cương

Phạm vi: Tất cả các server kể cả server mới
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 22/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 29/01/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim Cương (KC) đạt mốc Quân sư sẽ nhận thêm 100% KC khuyến mãi bằng giá trị mốc. KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp, tổng KC khuyến mãi không vượt quá 50.000.

Lưu ý: Mốc nạp KC sẽ được reset hàng này vào 4h sáng.

2. Cửu Cung Phượng Sồ: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc đặc biệt siêu hấp dẫn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 22/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 29/01/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Mũ Bàng Thống" để lật bài Cửu Cung và nhận các vật phẩm giá trị. 1 "Mũ Bàng Thống" mở được 1 ô Cửu Cung.
Cơ chế Cửu Cung:
Kho Báu Cửu Cung bao gồm vô vàn các tài nguyên giá trị, mỗi ô kho báu đều tương ứng với 1 phần thưởng quý giá.
Cửu Cung được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 10 tầng, mỗi tầng gồm 9 ô. Khi lật được ô "Cực Phẩm" của tầng thì có thể qua tầng kế tiếp.
- Lớp 1: Từ tầng 1 đến tầng 10 với Cực Phẩm tầng 10 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 2: Từ tầng 11 đến tầng 20 với Cực Phẩm tầng 20 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 3: Từ tầng 21 đến tầng 30 với Cực Phẩm tầng 30 là Danh Tướng Lục Tam Quốc

3. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 22/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 29/01/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Vé VQMM Tháng 1" để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

4. Chiêu Mộ Thần Tướng

Phạm vi: All server
Thời gian: 4:00 22/01/2021 đến 4:00 29/01/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Trà Quán bằng phương thức "Mời Cả Tám Phương" và "Ba Lần Đến Mời" đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:
- Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 50 lượt nhận thêm Thần tướng Mã Siêu + Danh tướng Tào Nhân
- Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 100 lượt nhận thêm Thần tướng Lục Tốn
- Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 150 lượt nhận thêm Thần tướng Bàng Thống
- Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 200 lượt nhận thêm Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 350 lượt nhận thêm Siêu Thần tướng Tôn Sách
- Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 400 lượt nhận thêm Siêu Thần tướng Lữ Bố

5. Shop Phượng Sồ

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 22/01/2021 đến 4:00 sáng ngày 29/01/2021
​Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, sử dụng các vật phẩm đặc biệt ghép thành Túi Vải Thường và Túi Vải Hiếm, mở ra nhận được Mũ Bàng Thống và vật phẩm quý.

Ngoài ra, Quân sư có thể sử dụng Danh Tướng Lục Tam Quốc để chiêu mộ Siêu Thần tướng Lữ Bố, Tôn Sách.

6. Tích nạp

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 10:00 22/01/2021 đến 4:00 29/01/2021.
Nội dung
: Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

7. Tích tiêu

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 10:00 22/01/2021 đến 4:00 29/01/2021.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

8. Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 10:00 22/01/2021 đến 4:00 29/01/2021.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần  tích nạp 300 kim cương, liên tục trong thời gian sự kiện để nhận được "Vé VQMM Tháng 1" cùng nhiều phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

Chúc Quý Quân Sư một Tuần lễ an lành ấm áp.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ