Download

[Sự kiện tuần 5-12/2] Khổng Minh Ngọa Long: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc Siêu Ưu Đãi

[Sự kiện tuần 5-12/2] Khổng Minh Ngọa Long: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc Siêu Ưu Đãi

04/02/2021

[Sự kiện] Khổng Minh Ngọa Long

Khuyến Mãi Nạp 100% -  Cửu Cung Khổng Minh - Vòng Quay May Mắn

Từ 4:00 Sáng ngày 05/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02

Các vật phẩm sự kiện đặc biệt:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm

Túi bảo vật

 Quét ải, Châu Quận, Đấu trường

Sử dụng để mở ra 1 trong 4 phát minh của Gia Cát Lượng: Nỏ Gia Cát, Bánh Màn Thầu, Bát Trận Đồ, Khổng Minh Đăng

Nỏ Gia Cát

Mở Túi bảo vật nhận được

Vật phẩm dùng tạo Rương Ngọa Long

Bánh Màn Thầu Mở Túi bảo vật nhận được Vật phẩm dùng tạo Rương Ngọa Long
Bát Trận Đồ Mở Túi bảo vật nhận được

Vật phẩm dùng tạo Rương Khổng Minh

Khổng Minh Đăng Mở Túi bảo vật nhận được

Vật phẩm dùng tạo Rương Khổng Minh

Rương Ngọa Long Ghép từ Nỏ Gia Cát + Bánh Màn Thầu Mở nhận vật phẩm cao cấp. Có tỷ lệ mở ra Quạt Lông Vũ
Rương Khổng Minh Ghép Bát Trận Đồ + Khổng Minh Đăng Mở nhận vật phẩm đặc biệt và Quạt Lông Vũ
Quạt Lông Vũ

Mở Rương Ngọa Long và Rương Khổng Minh
Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để lật bài Cửu Cung
Vé VQMM Tháng 2

 Sự kiện Lễ Tết

 Sử dụng để quay thưởng Vòng Quay May Mắn

 

 

1. Khuyến Mãi Nạp 100% Kim Cương

Phạm vi: Tất cả các server kể cả server mới
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim Cương (KC) đạt mốc Quân sư sẽ nhận thêm 100% KC khuyến mãi bằng giá trị mốc. KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp, tổng KC khuyến mãi không vượt quá 50.000.

Lưu ý: Mốc nạp KC sẽ được reset hàng này vào 4h sáng.

2. Cửu Cung Khổng Minh: Cửu Cung Siêu Cấp - 30 Mốc đặc biệt siêu hấp dẫn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Quạt Lông Vũ" để lật bài Cửu Cung và nhận các vật phẩm giá trị. 1 "Quạt Lông Vũ" mở được 1 ô Cửu Cung.
Cơ chế Cửu Cung:
Kho Báu Cửu Cung bao gồm vô vàn các tài nguyên giá trị, mỗi ô kho báu đều tương ứng với 1 phần thưởng quý giá.
Cửu Cung được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 10 tầng, mỗi tầng gồm 9 ô. Khi lật được ô "Cực Phẩm" của tầng thì có thể qua tầng kế tiếp.
- Lớp 1: Từ tầng 1 đến tầng 10 với Cực Phẩm tầng 10 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 2: Từ tầng 11 đến tầng 20 với Cực Phẩm tầng 20 là Danh Tướng Lục Tam Quốc
- Lớp 3: Từ tầng 21 đến tầng 30 với Cực Phẩm tầng 30 là Danh Tướng Lục Tam Quốc

3. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Vé VQMM Tháng 2" để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

4. Shop Siêu Thần

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
​Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, sử dụng các vật phẩm đặc biệt ghép thành Rương Ngọa Long và Rương Khổng Minh, mở ra nhận được Quạt Lông Vũ và vật phẩm quý.

5. Tích nạp

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
Nội dung
: Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

6. Tích tiêu

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

7. Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các server đã mở trên 7 ngày
Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần  tích nạp 300 kim cương, liên tục trong thời gian sự kiện để nhận được "Vé VQMM Tháng 2" cùng nhiều phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

Chúc Quý Quân Sư một Tuần lễ an lành ấm áp.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ