Download

[Tết Tân Sửu] Hòa chung không khí Tết, đón nhận Siêu sự kiện - Siêu Ưu Đãi

[Tết Tân Sửu] Hòa chung không khí Tết, đón nhận Siêu sự kiện - Siêu Ưu Đãi

11/02/2021

[Sự Kiện] Cung Chúc Tân Xuân - Tân Sửu An Vui

Khuyến mãi Kim Cương 150% - Reset Nạp Đầu - Shop Giảm Giá lên tới 60% - Phân Cấp Nhân EXP
X2 Đùi gà, Hỏa Kê - X2 Vật phẩm quay Tầm Long, Cửu cung
Tầm Long Thần Binh - Cửu Cung Siêu Thần - Chiêu Mộ Trà Lâu - Vòng Quay May Mắn
Shop Đổi Siêu Thần Tướng - Shop Quân Đoàn - Shop Cá Chép

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh
Chậu Quất  Sự kiện Lễ Tết, Quét ải Quay kho báu Tầm Long, Cửu Cung
Bánh Chưng Tân Sử Tích tiêu, Quét ải Shop Đổi Đồ
Phiếu VQMM Tháng 02/2021 Sự kiện Lễ Tết, Shop đổi đồ Quay Vòng Quay May Mắn  

1, Khuyến mãi Kim Cương 100% (Đặc biệt khuyến mại 150% từ 4:00 12/02/2021 - 4:00 16/02/2021)

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All server
Nội dung:
Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 100% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 50.000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp. Đồng thời, Quân sư sẽ nhận được ưu đãi nhân đôi vật phẩm Chậu Quất ở các mốc nạp 5000, 7500, 10.000 Kim cương.
Đặc biệt, từ 4:00 12/02/2021 đến 4:00 16/02/2021, sẽ được tặng thêm 150% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 75.000.

Ngoài ra, Quân sư còn có thể chiêu mộ Siêu Thần Tướng Gia Cát Lượng ở sự kiện này.

2. Reset Nạp Đầu

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All server

Nội dung: Mừng xuân Tân Sửu, sự kiện Reset x2 Kim cương các mốc nạp đầu đã quay lại. 
*Lưu ý:
Sự kiện reset nạp đầu không bao gồm các phần quà nạp đầu.
Các gói nạp chỉ reset 1 lần, không reset qua ngày.

3. Tầm Long Thần Binh

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Chậu Quất. Sử dụng Chậu Quất để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị.

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
250 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
450 Rương trang bị Nhẫn 2
650 Rương cường hóa siêu cấp 3
900 Đá rèn tốt 125
1200 Lân Quang Phiến 1

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Rương nhẫn 2
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

4. Cửu Cung Siêu Thần

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Chậu Quất. Sử dụng Chậu Quất để lật bài Cửu Cung nhận những vật phẩm giá trị.
Đặc biệt, Quân sư có thể sở hữu Siêu Thần Tướng tại các tầng:
- Tầng 10: Thần Tướng Lục.
- Tầng 15: Ngụy Quốc Danh Tướng Lục.
- Tầng 25: Ngô Quốc Danh Tướng Lục.
- Tầng 35: Thục Quốc Danh Tướng Lục.
- Tầng 45: Siêu Thần Tướng Gia Cát Lượng
Lưu ý: Chìa sự kiện Cửu cung sẽ sử dụng chung với chìa sự kiện Tầm Long, và tỉ lệ rớt chìa sẽ theo tỉ lệ rớt chìa của các sự kiện Tầm Long.

5. Phân Cấp EXP

Thời gian: 04:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021.
Phạm vi: All server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải chinh phạt Quân sư sẽ nhận lượng EXP cấp số nhân theo phân cấp từng server.
Cụ thể:
- S1 - S25: X2 EXP.
- S26 - S40: X2.5 EXP.
- S41 - S60: X3 EXP.
- S61 - S73: X3.5 EXP


S1 - S25

S26 - S40

S41 - S60

S61 - S73

6. Tích Tiểu Thành Đại - X2 Đùi gà, Hỏa Kê, X2 Chậu Quất

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp 300 Kim Cương để nhận được những phần quà thiết thực.
Đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân sư sẽ nhận được ưu đãi nhân đôi Đùi gà, Hỏa Kê và Chậu Quất.

7. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 02/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

8. Shop giảm giá Mừng xuân Tân Sửu - Giảm giá lên tới 60%

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All server
Nội dung: 
Trong thời gian sử kiện, có thể mua các tài nguyên với mức giá giảm lên tới 60%.
Các loại vật phẩm sẽ được thay đổi theo từng ngày.
Cụ thể:
- Ngày 1: Sách bố trận, Nguyên liệu Siêu trang bị, Đá đột phá, Rơm tươi.
- Ngày 2: Đá tinh luyện, Mực tốt, Thẻ kỹ năng.
- Ngày 3: Binh giáp võ kinh, Nguyên liệu Siêu trang bị, Đá đột phá, Tuần mã đan.
- Ngày 4: Rơm tươi, Tuần mã đan, Mực tốt.
- Ngày 5: Thẻ kỹ năng, Đá tinh luyện, Đá đột phá.
- Ngày 6: Mực tốt, Thẻ kỹ năng, Đá tinh luyện.
- Ngày 7: Binh giáp võ kinh, Tuần mã đan, Rơm tươi

9. Shop Tân Sửu

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bánh Chưng Tân Sửu để đổi các vật phẩm giá trị.

10. Shop Siêu Thần Tướng

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Danh Tướng Lục Tam Quốc để đổi Siêu Thần Tướng Lữ BốTôn Sách. Đặc biệt, từ 4:00 12/02/2021 đến 4:00 13/02/2021, Lữ Bố và Tôn Sách được khuyến mãi với số lượng đổi chỉ là 2 Danh Tướng Lục Tam Quốc.

11. Shop Thời Trang

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Vé VQMM Tháng 02/2021 để đổi các thời trang các Tướng.

12. Shop Quân Đoàn

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Xu Quân Đoàn để đổi các vật phẩm giá trị.

13. Shop đổi vé Vòng Quay May Mắn Cũ

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung
: Trong thời gian sự kiện, sử dụng các vật phẩm Vòng Quay May Mắn của tháng 12/2020, 01/2021 để đổi lấy Bánh Chưng Tân Sửu

14. Chiêu Mộ Trà Lâu

Thời gian: Từ 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Trà Quán bằng phương thức "Mời Cả Tám Phương" và "Ba Lần Đến Mời" đạt số lượt nhất định sẽ nhận thêm thưởng:
- Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 50 lượt nhận thêm Thần tướng Điển Vi.
- Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 100 lượt nhận thêm Thần tướng Bàng Thống.
- Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 150 lượt nhận thêm Danh Tướng Lục Tam Quốc.
- Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 300 lượt nhận thêm thần tướng Lỗ Túc và Lục Tốn.
- Mốc 5: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 380 lượt nhận thêm Siêu thần tướng Lữ Bố.
- Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Trà Quán đạt 400 lượt nhận thêm Siêu thần tướng Gia Cát Lượng.

15. Tích Nạp

Thời gian: 4:00 12/02/2021 đến 4:00 19/02/2021
Phạm vi: All Server
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị cùng Siêu Thần Tướng Gia Cát Lượng.

16. Tích Tiêu

Thời gian: 4:00 05/02/2021 đến 4:00 12/02/2021
Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn cùng Mã Hồn Lv8, Lv9.

Chúc chư vị Quân Sư đón xuân Tân Sửu an lành, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình!

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ