Download

Khai mở S91 - Thông Thương 11: Giỗ Tổ Vua Hùng - Ưu đãi cực lớn

Khai mở S91 - Thông Thương 11: Giỗ Tổ Vua Hùng - Ưu đãi cực lớn

19/04/2021

THÔNG BÁO MỞ SERVER MỚI S91 - THÔNG THƯƠNG 11

Khuyến mãi Kim Cương 150% - X2 EXP
Tầm Long Đoạt Bảo - Vòng Quay May Mắn - Shop Giảm Giá Anh Hùng

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh
Tù Và Khởi Binh  Sự kiện Lễ Tết, Quét ải Quay kho báu Tầm Long, Cửu Cung
Ấn Ký Anh Hùng Tích tiêu, Quét ải Shop Đổi Đồ
Phiếu VQMM Tháng 04/2021 Sự kiện Lễ Tết, Shop đổi đồ Quay Vòng Quay May Mắn

1, Khuyến mãi Kim Cương 100%

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung:
Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 100% giá trị. Đặc biệt từ 4:00 20/4 đến 4:00 23/4 sẽ Khuyến mãi 150% .Tổng KC tặng thêm tối đa là 50.000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp

2. Tầm Long Đoạt Bảo

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Bánh Dày Sử dụng Bánh Dày để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị.

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
150 Tuần mã đan 1000
250 Tàng thư thiếp 5 sao 4
450 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
650 Đá rèn tốt 150
900 Xích Hà Phiến 1

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Rương nhẫn 2
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

3. X2 EXP

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải chinh phạt Quân sư sẽ nhận lượng EXP X2.

4. Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp 300 Kim Cương để nhận được những phần quà thiết thực.

5. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 04/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

6. Shop Đổi Đồ

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bao Quân Lương để đổi các vật phẩm giá trị.

7. Tích Nạp

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

8. Tích Tiêu

Thời gian: 4:00 20/4/2021 đến 4:00 27/4/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn cùng Mã Hồn Lv cao

9. Reset nạp đầu

Thời gian: 4:00 21/4/2021 đến 4:00 22/4/2021
Nội dung: Duy nhất ngày từ 4:00 21/4/2021 đến 4:00 22/4/2021, sẽ reset nạp đầu tất cả các mốc nạp

10. Thử Thách Lực Chiến nhận Vinh Dự Trọn Đời với phần thưởng có giá trị lên đến 360.000KC: Xem ngay

11. Đua TOP Đấu Trường - Đua TOP Nông dân: Xem ngay

12. Chuỗi Phúc lợi server mới: Xem ngay

13. Sự kiện X2 Kim Cương nạp đầu và Ưu đãi Thẻ Tháng: Xem ngay

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ