Download

Khai mở S94 - Thông Thương 14: Chào Mừng Đại Lễ - Ưu Đãi Cực Lớn Với Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Khai mở S94 - Thông Thương 14: Chào Mừng Đại Lễ - Ưu Đãi Cực Lớn Với Khuyến Mãi Hấp Dẫn

30/04/2021

THÔNG BÁO MỞ SERVER MỚI S94 - THÔNG THƯƠNG 14

Khuyến mãi Kim Cương 200% - X2 EXP
Tầm Long Đoạt Bảo - Vòng Quay May Mắn - Shop Đổi Siêu Thần - Cửu Cung Cực Phẩm

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021

Vật phẩm sự kiện đặc biệt

Vật phẩm Cách nhận  Tác dụng Hình ảnh
Quà Lớn Ngày Lễ  Sự kiện Lễ Tết, Quét ải Quay kho báu Tầm Long, Cửu Cung
Quà Ngày Lễ Tích tiêu, Quét ải Shop Đổi Đồ
Phiếu VQMM Tháng 05/2021 Sự kiện Lễ Tết, Shop đổi đồ Quay Vòng Quay May Mắn

1, Khuyến mãi Kim Cương 100%

Thời gian: 4:00 2/5/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung:
Nạp KC vào game trong thời gian sự kiện sẽ được tặng thêm 100% giá trị. Tổng KC tặng thêm tối đa là 50.000, KC khuyến mãi không đi kèm điểm VIP và không được tính vào sự kiện tích lũy nạp. Đặc biệt từ 4:00 30/4 đến 4:00 2/5 sẽ khuyến mãi 200% giá trị

2. Tầm Long Đoạt Bảo

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thông qua quét ải và các hoạt động sự kiện nạp nhận được vật phẩm đặc biệt Quà Lớn Ngày Lễ Sử dụng Quà Lớn Ngày Lễ để quay kho báu Tầm Long nhận được những phần quà giá trị. Đặc biệt mốc 900 và 1200 nhận được Chìa Khoá Vàng dùng để đổi vật phẩm cao cấp trong Shop Đổi Đồ

- Trong thời gian sự kiện, quay Tầm Long đạt mốc nhận ngay quà tặng đặc biệt.

Mốc Quà tặng Số lượng
250 Danh Tướng Lục Tam Quốc 1
450 Tàng thư thiếp Cao Cấp 2
650 Đá Rèn Tốt 150
900 Chìa Khoá Vàng 5
1200 Chìa Khoá Vàng 10

- Mỗi ngày quay Tầm Long đạt mốc sẽ nhận được:

Mốc Phần thưởng Số lượng
5 Đùi gà 1
15 Túi mã hồn lv2-5 2
30 Đá tinh luyện 200
50 Tướng hồn 200
75 Nguyên liệu trang bị cao 6
100 Rương nhẫn 2
130 Tàng thư thiếp 3-5 sao 1
160 Binh giáp võ kinh 10
200 Tàng thư thiếp 5 sao 1

3. X2 EXP

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, khi vượt ải chinh phạt Quân sư sẽ nhận lượng EXP X2.

4. Tích Tiểu Thành Đại

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp 300 Kim Cương để nhận được những phần quà thiết thực.

5. Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu VQMM Tháng 05/2021 tiến hành quay Vòng Quay May Mắn để nhận được những phần quà cực chất.

6. Shop Đổi Đồ Đại Lễ

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Quà Ngày Lễ, Chìa Khoá Vàng để đổi các vật phẩm giá trị. Đặc biệt cùng với đổi Siêu Thần Tướng chỉ với 2 Danh tướng Lục Tam Quốc

7. Tích Nạp

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

8. Tích Tiêu

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn cùng Mã Hồn Lv cao

9. Cửu Cung Cực Phẩm

Thời gian: 4:00 30/4/2021 đến 4:00 7/5/2021
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Quà Lớn Ngày Lễ để mở các tầng cửu cung cùng những mốc quà cực hấp dẫn

10. Thử Thách Lực Chiến nhận Vinh Dự Trọn Đời với phần thưởng có giá trị lên đến 360.000KC: Xem ngay

11. Đua TOP Đấu Trường - Đua TOP Nông dân: Xem ngay

12. Chuỗi Phúc lợi server mới: Xem ngay

13. Sự kiện X2 Kim Cương nạp đầu và Ưu đãi Thẻ Tháng: Xem ngay

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc Origin

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ