Download

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 21

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 21

26/05/2022

Khởi tranh bầu chọn Hoàng Đế và Quan Chức mùa 21 từ 26/05 đến 28/05

Quân Sư thân mến,
BQT Tam Quốc Origin xin thông báo thể lệ Bầu chọn Hoàng Đế Mùa 20 bắt đầu từ ngày 26/05/2022. 

1. Thời gian bầu chọn: từ 12:00 26/05/2022 đến 12:00 28/05/2022
2. Đối tượng được bỏ phiếu bầu chọn: Quân Sư từ cấp 40 trở lên.

3. Thể lệ tính điểm và xếp hạng

Trang bỏ phiếu bầu chọn TẠI ĐÂY
Kết quả bầu chọn Hoàng Đế được xếp hạng theo số điểm Vinh Dự Thủ Lĩnh (VDTL) của người chơi. 
Với kết quả Võ Đấu vừa qua, các Quân Sư nhận được điểm Vinh Dự Thủ Lĩnh như sau:

Ngoài kết quả Võ Đấu, các Quân sư còn có thể thu được điểm VDTL bằng kết quả Quốc Chiến và tham gia bầu chọn, với cách tính điểm như sau:
- Với 20 người chơi có chiến tích cao nhất Quốc chiến (mỗi nước).

Hạng Quốc Chiến Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 100
2 90
3 80
4-10 60
11-20 40

- Với Top người chơi được bầu chọn nhiều nhất (mỗi nước)

Xếp hạng bầu chọn Điểm Vinh dự thủ lĩnh nhận được
1 50
2 45
3 40
4 35
5 30
6 25
7 20
8 15
9 10
10 5
11 3
12-20 0

☆ Lưu ý:
- Người chơi thuộc nước nào sẽ bầu chọn Quan chức nước đấy.
- Người tham gia bầu chọn cần đăng nhập tài khoản trên website Bầu chọn quan chức, chọn server và nhân vật sau đó tiến hành bầu chọn cho những người chơi có trong danh sách.
- Nhân vật cấp 40 trở lên đc phép bầu chọn, mỗi nhân vật được bỏ phiếu duy nhất 1 lần/1 ứng cử viên.

- Sau khi kết thúc bầu chọn, hệ thống sẽ đóng chức năng bầu chọn và tính tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh để sắp xếp chức quan cho mỗi nước.

  Top điểm VDTL   Chức quan Ghi chú
1 Hoàng Đế  
2 - 3   Đại Tướng Quân,  
Thừa Tướng 
  Chức Đại Tướng Quân sẽ dành cho Quân sư  
có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn. 
4 - 5 Đại Đô Đốc,
Đại Tư Mã
Chức Đại Đô Đốc sẽ dành cho Quân sư
có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.
6 - 11 3 vị trí Đô Đốc
và 3 vị trí Tư Mã
Nhánh Đô Đốc sẽ dành cho 3 người chơi
có tổng điểm Vinh dự thủ lĩnh cao hơn.

*Chú ý: Nếu điểm ngang nhau sẽ tính điểm thành phần theo thứ tự ưu tiên tổng Điểm Võ Đấu + Điểm Quốc Chiến rồi đến Điểm Bầu Chọn.

4. Danh sách ứng viên mùa 19:

5. Quyền lợi Quan chức

Hoàng Đế được nhận Danh hiệu ingame Hoàng Đế. Hoàng Đế và Quan Chức nhận được bổng lộc hàng ngày trong suốt thời gian nhiệm kỳ.
- Hoàng Đế: 1,000KC/ngày
- Đại Tướng Quân, Thừa Tướng: 800KC/ngày
- Đại Đô Đốc, Đại Tư Mã: 600KC/ngày
- Đô Đốc, Tư Mã: 300KC/ngày

Ghi chú:
- Bổng lộc được phát qua thư vào 12 giờ hàng ngày, phát trong thời gian hiệu lực (tối đa 30 ngày hoặc đến khi có kết quả lần bầu chọn Quan chức kì kế tiếp)
- Hoạt động Bầu chọn Hoàng Đế và Quan chức diễn ra 1 tháng/lần
- Phần thưởng và chu kì bầu chọn có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ