Download

[THÔNG BÁO] KẾT QUẢ CÁC SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER TÂN SỬU - VINH DỰ CHÍ TÔN SERVER ĐỘC MÃ 11

[THÔNG BÁO] KẾT QUẢ CÁC SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER TÂN SỬU - VINH DỰ CHÍ TÔN SERVER ĐỘC MÃ 11

19/02/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER TÂN SỬU

VINH DỰ CHÍ TÔN SERVER ĐỘC MÃ 11

BQT Tam Quốc Origin xin được thông báo kết quả các sự kiện Đua TOP tranh tài tại Server S72 - Tân Sửu cũng như Thử thách lực chiến, nhận Vinh Dự Chí Tôn tại Server S71 - Độc Mã 11 như sau:

I. Server S72 - Tân Sửu

1. Đua TOP Lực Chiến nhận Vinh Dự Trọn Đời

Xin chúc mừng vị 31 Quân sư đã nhận Vinh Dự Trọn Đời:

Tên Lực chiến Cấp Vinh Dự Phần thưởng
Sát Long 247904 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Goodnight 232297 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Trùm S72 222587 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
BảoKz 208141 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
boy 207727 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Bò chơi cỏ 207615 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Hổ o Carrot 207107 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
TờNú 205327 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
GAY GAY 204430 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
HuaTieuNa 203275 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Đậu Thần 202964 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Nale 202770 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
ThuỳNhi 201803 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Quang Minh 200805 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
GiaCat 200503 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Dragon 200468 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
HH SuperMinh 200182 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Nguyễn Hiếu 200126 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Snkdg 200025 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Đang Tập Chơi 200010 3 Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Rương cường hóa siêu cấp *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *20
Dốn 198719 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
Lượng 193574 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
Ngáo Ngơ 183101 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
ChD 181179 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
HS ĐứcLong 180289 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
Sơn Tặc 180017 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
ChânMật 180010 2 Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC
Sách tự chọn Siêu thần *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Rương chiến mã *1
Đá đúc thiên phẩm *15
SuriBéBỏng 170793 1 Vinh dự trọn đời trị giá 120,000 KC
Danh tướng lục Tam Quốc *1
Rương chiến mã *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *10
No1 NTT 162822 1 Vinh dự trọn đời trị giá 120,000 KC
Danh tướng lục Tam Quốc *1
Rương chiến mã *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *10
Nem 161378 1 Vinh dự trọn đời trị giá 120,000 KC
Danh tướng lục Tam Quốc *1
Rương chiến mã *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *10
Trâu Ngáo 160740 1 Vinh dự trọn đời trị giá 120,000 KC
Danh tướng lục Tam Quốc *1
Rương chiến mã *1
Tàng thư thiếp cao cấp *1
Đá đúc thiên phẩm *10

Ngoài ra, các Quân Sư có lực chiến từ 120.000 trở lên trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà Mốc 120k gồm: KC *6,789, Rương chiến mã *1, Hộp binh thư 5 sao *2, Đá đúc thiên phẩm *5

BQT Tam Quốc Origin xin gửi Quân Sư danh sách nhận quà mốc 120k lực chiến.

2. Sự kiện Đua TOP Đấu trường

- TOP Đấu trường 3 ngày:

Tên Quân Sư Thành tích
Sát Long TOP1
HuaTieuNa TOP2
Huy TOP3

- TOP Đấu trường 7 ngày

Tên Quân Sư Thành tích
Trùm S72 TOP1
Sát Long TOP2
HuaTieuNa TOP3

3. Đua TOP Nông dân

- TOP Nông dân 3 ngày:

Tên Quân Sư Thành tích
HuaTieuNa 173062
Đậu Thần 171038
Hổ o Carrot 166209

- TOP Nông dân 7 ngày:

Tên Quân Sư Thành tích
Sát Long 247904
Trùm S72 222587
BảoKz 208141

4. Chiêu mộ Quần Hùng - Mở Kho Quốc Khố

Xin gửi tới TOP50 Quân sư phần thưởng Kim cương như sau:

Quốc gia Số lượng Phần thưởng
Thục 16 3125 KC
Ngụy 18 2778 KC
Ngô 16 3125 KC

Danh sách TOP 50 Quân Sư nhận thưởng vui lòng xem: TẠI ĐÂY

5. Danh sách nhận quà event Đua TOP lực chiến Server đặc biệt

Tên Lực chiến Thứ hạng Phần thưởng
Sát Long 247904 1 Kim cương *15.000, Lệnh điểm tướng *5, Sách bố trận *15, Tướng hồn *15.000
Goodnight 232297 2 Kim cương *10.000, Lệnh điểm tướng *3, Sách bố trận *10, Tướng hồn *10.000
Trùm S72 222587 3 Kim cương *10.000, Lệnh điểm tướng *3, Sách bố trận *10, Tướng hồn *10.000
BảoKz 208141 4 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
boy 207727 5 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
Bò chơi cỏ 207615 6 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
Hổ o Carrot 207107 7 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
TờNú 205327 8 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
GAY GAY 204430 9 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000
HuaTieuNa 203275 10 Kim cương *5.000, Lệnh điểm tướng *1, Sách bố trận *5, Tướng hồn *5.000

TOP 50 Quân Sư tham dự đua TOP Vinh Dự Chí Tôn vui lòng xem: TẠI ĐÂY

II. Server S71 - Độc Mã 11
TOP các Quân Sư được Vinh Dự Chí Tôn S71 Độc Mã 11 vui lòng xem: TẠI ĐÂY

Phần thưởng các sự kiện đua TOP sẽ được trao trong ngày 19/02/2020. Mọi thắc mắc Quân Sư vui lòng liên hệ Fanpage Tam Quốc Origin - Funtap để được Kiều Muội hỗ trợ.

Mọi thắc mắc Quân Sư vui lòng liên hệ Fanpage Tam Quốc Origin - Funtap để được Kiều Muội hỗ trợ.

 

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ