Download

THÔNG BÁO LỊCH NÂNG HẠNG - THÊM MỚI VINH DỰ CHÍ TÔN TỪ S61-S70

THÔNG BÁO LỊCH NÂNG HẠNG - THÊM MỚI VINH DỰ CHÍ TÔN TỪ S61-S70

19/02/2021

 

THÔNG BÁO LỊCH NÂNG HẠNG - THÊM MỚI VINH DỰ CHÍ TÔN TỪ S61-S70

Đăng ký Nâng hạng - Thêm mới Vinh Dự Chí Tôn TẠI ĐÂY

DANH SÁCH Quân Sư đã đăng ký tham gia.

BQT Tam Quốc Origin xin thông báo lịch Nâng Hạng - Thêm mới Vinh Dự Chí Tôn các server từ S61 đến S70 như sau:

Server Thời gian bắt đầu (22:00) Hạn cuối đăng ký (22:00) Thời gian kết thúc (22:00)
Tân Niên 28/01/2021 30/01/2021 30/01/2021
Độc Mã 2 31/01/2021 02/02/2021 02/02/2021
Độc Mã 3 04/02/2021 07/02/2021 07/02/2021
Độc Mã 4 07/02/2021 10/02/2021 10/02/2021
Độc Mã 5 11/02/2021 14/02/2021 14/02/2021
Độc Mã 6 14/02/2021 17/02/2021 17/02/2021
Độc Mã 7 18/02/2021 21/02/2021 21/02/2021
Độc Mã 8 21/02/2021 24/02/2021 24/02/2021
Độc Mã 9 25/02/2021 28/02/2021 28/02/2021
Độc Mã 10 28/02/2021 03/02/2021 03/02/2021

Quân Sư thuộc các server trên vui lòng đăng ký sớm và theo dõi danh sách thường xuyên để có lịch trình thăng lực chiến hợp lí.

Chúc chư vị Quân Sư đạt được mốc Vinh Dự mong muốn.

BQT Tam Quốc Origin

Trân trọng,
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ